sjouwen-slide

Werkgevers

Onze kracht

Door gedegen en betrouwbare backofficepartners die ons ontzorgen van dagtaken als facturatie & verloning kunnen wij ons focussen op het ter beschikking stellen van kwalitatief personeel. Wij richtten ons daarbij ook op het ontzorgen van onze opdrachtgevers van randzaken. Dit houdt in dat wij ook vervoer en de nodige (elektrische) gereedschappen voor onze werknemers beschikbaar stellen. Zowel voor korte als langdurige projecten zetten wij onze dienstverlening in. Open en duidelijk communiceren en altijd voor de klant, maar ook voor de werknemer klaar staan zijn belangrijke waarden van Kottink Personeelsdiensten. Wij zijn daarom ook 24/7 bereikbaar.

Wat is uitzenden?

Wat is uitzenden?
Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan u als opdrachtgever. Dit gebeurt op flexibele basis tegen afgesproken tarieven. De duur van de werkzaamheden en het aantal uur per week is flexibel. Er wordt een match gemaakt tussen backoffice partner en opdrachtgever door bemiddeling van Kottink Personeelsdiensten.
Als u goed wilt inspelen op veranderingen in de markt is het van belang om een flexibel personeelsbestand te hebben. Door het inzetten van tijdelijk personeel kunt u snel en efficiënt inspelen op pieken en dalen in de werkdruk. Daarnaast kunnen uitzendkrachten ook ingezet worden om vast personeel te vervangen bij afwezigheid. Dit door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschapsverlof.

Voordelen

 • Wij bieden snelle inzet van flexibele, goed geselecteerde en zeer gemotiveerde medewerkers;
 • Waar nodig bieden wij In geval van ziekte of uitval vervanging;
 • Wij verzorgen de urenregistratie die u enkel hoeft te controleren;
 • Onze Backoffice draagt alle juridische en administratieve werkgeversverplichtingen;
 • Risico’s op personeelsgebied worden bijna geheel uitgesloten voor uw organisatie;
 • Medewerkers kunnen worden overgenomen of u kunt ze laten doorlopen op payroll-basis;

Wat is payrollen?

In tegenstelling tot uitzenden en detacheren wordt bij payrollen de werving en selectie niet door ons uitgevoerd. Bij payrolling doet u als opdrachtgever zelf de werving en selectie waardoor de medewerkers tegen een lager tarief aangeboden kunnen worden. Wel is onze backoffice partner net als bij uitzenden en detacheren de juridisch en administratief werkgever. Overige faciliteiten zoals vervoer moet u bij payrollen zelf verzorgen. Hierdoor ontstaat ook het lage tarief.

Voordelen

 • Vooraf inzicht in de personele kosten;
 • Geen risico’s wat betreft bijvoorbeeld ziekte;
 • U betaalt een vast tarief;
 • U ontvangt periodiek maar één factuur;
 • U ontvangt geen betalingsverzoeken meer van bijvoorbeeld de belastingdienst en het UWV inzake uw personeelsadministratie;
 • Overzichtelijkere administratie zorgt voor directe kostenbesparing;
 • Uw medewerkers kunnen terugvallen op onze professionele ondersteuning
 • Onze backoffice draagt alle juridische en administratieve werkgeversverplichtingen;
 • Risico’s op personeelsgebied worden bijna geheel uitgesloten voor uw organisatie;

Wat is detacheren?
Bij detachering stelt Kottink Personeelsdiensten via een gedegen backoffice een werknemer ter beschikking waarbij de duur van de detacheringsperiode, het aantal te werken uren per week (of per 4 weken) en de vergoeding voor de periode vooraf zijn vastgelegd. Detacheren biedt hierdoor meer zekerheid dan uitzenden.

Voordelen

 • De werving en selectie wordt compleet door ons verzorgd, hiermee bespaart u tijd en kosten;
 • Wij bieden snelle inzet, goed geselecteerde en zeer gemotiveerde medewerkers. Dit geldt ook voor hoger opgeleid personeel;
 • Waarnodig bieden wij in geval van ziekte of uitval juiste vervanging;
 • Onze backoffice draagt alle juridische en administratieve werkgeversverplichtingen;
 • Risico’s op personeelsgebied worden bijna geheel uitgesloten voor uw organisatie;
 • Medewerkers kunnen na de detachering worden overgenomen of u kunt ze laten doorlopen op payroll-basis;
 • Detachering biedt meer zekerheid dan uitzenden

Hoe werkt de werving & selectie?

Bent u op zoek naar een (vaste) medewerker? Blijkt het nogal lastig te zijn om de juiste persoon te vinden of kost het simpelweg teveel tijd en geld? Laat de juiste persoon dan selecteren door Kottink personeelsdiensten. Op basis van uw wensen zoeken wij uw ideale werknemer. Op welke contractbasis u dan met die werknemer verder wilt bepaalt u geheel zelf. Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar. Door een ruim netwerk en kennis van de bouw en bouw gerelateerde branches kunnen wij de werving en selectie veel breder en gespecialiseerder uitzetten.

Voordelen:

 • Ondersteuning bij opstellen functieprofiel;
 • Werving compleet voor u verzorgd;
 • Eerste selectie door een ervaren personeelsbemiddelaar. Zowel in de praktijk als theoretisch;
 • U kiest uit enkele geschikte kandidaten;
 • Besparing van tijd, geld en energie;
 • Contractvormen en wijze van samenwerken door u te bepalen.

Wat is ZZP-bemiddeling?

ZZP-bemiddeling houdt in dat wij bemiddelen tussen zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) en opdrachtgevers. Wij koppelen u als opdrachtgever aan een zzp’er die beschikt over de juiste vaardigheden en capaciteiten om uw opdracht tot een goed einde te brengen.

Als u zzp’er bent kunnen wij voor u op zoek gaan naar (tijdelijk) passend werk. Dit gebeurt altijd in overleg en in overeenstemming met u als zzp’er en de opdrachtgever. Ook begeleiden we u met het bijhouden van de administratie en het verzorgen en aanvragen van de juiste papieren.

Wat is arbeidsbemiddeling?

Arbeidsbemiddeling op maat kunt u zien als arbeidsbemiddeling in de ruimste zin van het woord. Een werkloze kan bijvoorbeeld denken aan CV en sollicitatie begeleiding in welke vorm u dat zelf wenst. Hieruit blijkt dat wanneer wij dit voor u verrichten, u veel sneller met werkgevers in contact komt. Ook kunt u hierbij denken aan begeleiding in vraagstukken met het UWV.

Werkgevers kunnen denken aan begeleiding bij bepaalde arbeidsvraagstukken. Wij houden ons bezig met het aandragen van pasklare, vernieuwende en kostenbesparende oplossingen. Dit gaat altijd in samenspraak met u als opdrachtgever en met inachtneming van de huidige Flexwet. Via onze kundige en betrouwbare backoffice partner kunt u ook geholpen worden met Outplacement, Replacement & Headhunting.

Kortom proberen wij u met deze dienst te helpen bij alle zaken die met arbeid te maken hebben.